Aquest projecte es va realitzar en col·laboració amb en Joan Artés, arquitecte. Remonta de dues plantes en un edifici de PB + 4, per a la construcció de 5 nous habitatges repartits en tres unitats en la planta cinquena i dos àtics en planta sisena, procurant respectar les línies dominants de l’edifici singular de la cantonada i respectant el creixement del mateix edifici per tal que passi desaparcebut des del carrer, utilitzant un tancament exterior conformat per finestres corregudes, acabades amb el mateix tipus de tractament d’elements de tancament que l’edifici existent.