KERN PHARMA
Terrassa

Ampliació de una planta farmacèutica  seguint els eixos d’implantació i fixant-nos entre altres coses en el recorregut dels materials des de que entre fins quan surt elaborat, amb el moviment dels camions, en el emmagatzematge intel·ligent en alçada i en el recobriment exterior de naus altes però que tenien que aparentar que no ho eren tant, en la col·locació de 1000 m2 en mig d’una nau aprofitant la alçada que es tenia per fer les oficines que alhora es va crear un pati que es conreessin plantes medicinals, algunes d’elles utilitzades en la  industria Farmacèutica.