HABITATGE PLURIFAMILIAR
Aragó, 359. Barcelona

Remunta de cinc habitatges en dues plantes, tres a la planta inferior i dues a la superior, sobre una edificació existent. Rehabilitació del conjunt de la finca incloent el vestíbul, escales, patis, façana, instal·lacions i la col·locació d’un ascensor.

L’objectiu és que la remunta sigui una extensió de la façana sense ser una imitació de la mateixa i que el vianant noti una coherència en la composició no només de l’edifici en qüestió sinó del conjunt del carrer. Les noves plantes actuen com a peça de remat de l’antic edifci.

La lleugeresa i la preindustrialització dels mòduls fa que aquestes remuntes minimitzin les molèsties a la comunitat de veïns i alhora redueixin també els temps d’execució de l’obra.