AMPLIACIÓ HOTEL ACTUAL
Rosselló. Barcelona

Renovació, restauració i canvi d’ús de l’ampliació de l’hotel Actual. L’Hotel Actual, situat a Rosselló amb Passeig de Gràcia s’amplia ocupant la planta principal i part de la planta baixa de l’edifici cantoner veí, que era un local comercial.

Al dur a terme el canvi d’ús es descobreixen uns sostres típics de les antigues edificacions de l’eixample amb cornises, motllures, pintures i làmpades d’època. Es decideix restaurar tots els sostres per tornar-los la vitalitat i que es converteixin en la peça central de cada habitació.

Cada sostre és únic i per tant també ho és la seva restauració. Es busquen pintures originals, es refan cornises malmeses i es reparen motllures segons la necessitat. La resta d’elements de les habitacions són minimalistes i llisos per tal de donar el protagonisme al sostre, que pot ser admirat estirat al llit amb baldaquí.